Zapytanie ofertowe - Aplikacja

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Silver Fox s.c. A. Zdanowicz, P. Strutyński, ul. Gen. Wł. Andersa 5, lok. 508, 15-114 Białystok; wartość oferty 140.000,00 PLN i została wybrana do realizacji.

Zapytanie ofertowe - Szkolenie

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe najkorzystniejszą ofertę złożyła firma CPTI Sp. z o. o., ul. Żurawia 71 lok. 2.07 15-540 Białystok; wartość oferty 500,00 PLN i została wybrana do realizacji.